NATcon zapraszan na Cafecon
Organizatorzy NATconu pragn? zaprosi? krakowskich (i nie tylko) fanów mangi i anime na CafeCon 4, organizowany przez zaprzyja?nion? ekip? U¶miech.  Impreza odb?dzie si? dzisiaj (24 maja) w klubokawiarni Hotelu Studenckiego „Nawojka” na ulicy Reymonta 11 w Krakowie.

Plan imprezy w skrócie:
- 18:00 — start
- 19:00 — projekcja anime „Mind Game”
- 22:00 — karaoke
- ??:?? — panel zale?nie od Was Język

Cena wej?cia to 10 z?otych w co jest wliczone jedno piwo. Z dworca ?atwo na miejsce trafi? autobusem 179, który ma przystanek w pobli?u ulicy Reymonta.

My te? tam b?dziemy! U¶miech

Straszliw± zbrodnię dodania newsa popełnił doji_mozg, a było to w dniu 24.5.2009 o 13:04.
NATcon - Night Life
Wszem i wobec ujawniona zostaje konwencja NATcon'u. Konwencja zwana pokrótce Night Life b?dzie opiewa? mi?dzy innymi bary, puby, kasyna, salony gry, hotele mi?o?ci i inne tego przybytki. Nie ograniczymy si? tylko do czasów wspó?czesnych, postaramy si? te? przedstawi? i przybli?y? to jak Japo?czycy bawili si? wieczorami i nocami tak?e dawniej, w wiekach gdy reszta ?wiata dla nich nie istnia?a.

Straszliw± zbrodnię dodania newsa popełnił Natan, a było to w dniu 11.5.2009 o 12:51.
NATcon - szko?a jest!
Dzi? zosta?a wybrana i ustalona szko?a w której odb?dzie si? konwent NATcon, b?dzie to Zespó? Szkó? Ogólnokszta?c?cych Sportowych nr 1 w Krakowie mieszcz?cy si? na os. Handlowym 4.
Szko?a jest ogromna, posiada 2 sale gimnastyczne, hal? sportow? oraz ponad 25 sal, w zwi?zku z tym ilo?? wej?ciówek na pewno b?dzie spora.

Straszliw± zbrodnię dodania newsa popełnił Natan, a było to w dniu 5.5.2009 o 16:44.
System Rezerwacji
Jako ?e zamierzamy wypróbowa? nasz pomys? zwi?zany z rezerwacj? wej?ciówek, zapraszamy na nasze forum, gdzie jest on dok?adnie opisany. Czekamy na wasze sugestie i komentarze w tym temacie: http://forum.natcon.pl/index.php?topic=44.0

Straszliw± zbrodnię dodania newsa popełnił Natan, a było to w dniu 6.4.2009 o 18:02.
Strona: 12345
Menu
Podstawowe informacje
Odwiedzin:
Online: