Sponsorzy
Patronat:

Nad konwentem obj??y konwenty.net.
Konwenty

Portal anime.com.pl
anime.com.pl

oraz Magazyn Arigato.
Arigato


Sponsorzy, którzy w tym roku wspomogli konwent:

Komiksiarnia, sklep z komiksami w Katowicach. Komiksiarnia

OEDO, sklep z ksia?kami i gad?etami z Japonii.

SHIMA CORP, zajmuj?ca si? naszywkami, przypinkami, zeszytami i innymi gad?etami. SHIMA CORP

GAMEGEAR, sklep specjalizuj?cy si? w gad?etach z gier oraz popularnych anime.
Gamegear

Polskie Wydawnictwo Waneko, prezentuj?ce Wam wiele ciekawych mang w naszym ojczystym j?zyku.
Wydawnictwo WANEKO

Sklep zgrami.pl, umo?liwiaj?cy zakup ciekawych planszówek w przyst?pnych cenach.
Z NATconem wspó?pracuj?:

Konwent KoneCon.
Konecon 2

We Work For Food (WWFF).
Konecon 2

Fotografia ?lubna - Zakopane, Kraków
Menu
Podstawowe informacje
Odwiedzin:
Online: