Podstawowe informacje
Czas: 8-9 sierpnia 2009 r. Rozpocz?cie konwentu o godzinie 10:00 w sobot?, zako?czenie w niedziel? o 16:00.
Miejsce: Zespó? Szkó? Ekonomicznych nr 2, os. Spó?dzielcze 6, Kraków
Limit osób: 1000.
Lista atrakcji: TUTAJ.
Rezerwacje: TUTAJ.
Dojazd: TUTAJ.
Organizatorzy: ekipa DOJIconów w poszerzonym sk?adzie :-).

Menu
Podstawowe informacje
Odwiedzin:
Online: