Fotorelacja z dojazdu
Konwent odbywa si? w Zespole Szkó? Ekonomicznych numer 2 na os. Spó?dzielczym 6. Dojazd z Dworca G?ównego: tramwaj 5 (kierunek: Wzgórza Krzes?awickie).
Ceny biletów:
Normalny: 2,50
Ulgowy gminny (szkolny): 1,35
Ulgowy ustawowy (studencki): 1,25
Bilet uprawnia do przejazdu jedn? lini? bez przesiadek. Bilet wa?ny do opuszczenia pojazdu, bez ograniczenia czasu przejazdu.
Bilety dost?pne w automacie na przystanku, mo?na je te? kupi? w automacie w tramwaju, albo u kieruj?cego (w tym przypadku niestety zap?acicie wi?cej).

Gdy przyje?d?amy poci?giem na Dworzec PKP (zej?cie z metalowymi schodami):

Gdy przyje?d?amy autobusem na Dworzec PKS:


Kierujemy si? do zej?cia do szybkiego tramwaju:


Tam wsiadamy w tramwaj linii nr 5:Pod drodze mijamy Rondo Mogilskie:


A tak?e te charakterystyczne punkty i przystanki:
Wysiadamy na przystanku Bie?czycka, to 8-smy z kolei przystanek:


Z przystanku kierujemy si? w prawo, przej?ciem dla pieszych:


A potem ruszamy w lewo, t? tras?:To NIE jest w?a?ciwa szko?a:


To jest w?a?ciwa szko?a:
Dla zainteresowanych namiary na Google Maps:

Wy?wietl wi?ksz? map?
Menu
Podstawowe informacje
Odwiedzin:
Online: