Natcon festiwal (koordynuje: Keiy)
Kolorowe ?wiat?a, smaczne jedzenie i dobra zabawa - czyli wszystko czego mo?na u?wiadczy? na festiwalu. A w programie: r?cznie zrobione przez organizatorów bento, herbata ze wszystkich stron ?wiata, ?owienie rybek, kie?basa z grilla, wata cukrowa i inne atrakcje.

Impreza zale?na od pogody. W razie deszczu kilka atrakcji mo?e si? nie odby?.

Godziny: 20-23
Konsole - Turniej Soul Calibur 4 (prowadzi: Duo)
Sta? do boju i udowodnij swoim rywalom ?e to ty jeste? godzien Soul Calibura!
Larp - Cyberpunk 2020: Tokyo (prowadzi: Samalai, Yoru)
Larp dozwolony od lat 18stu.

„Muzyka wype?nia nasze m?ode cia?a. Czuje smak narkotyków, oszo?amiaj?c? moc która pozwala na nowo ?y?. Pot, alkohol i seks. Nocny klub ... jest idealnym miejscem dla wszystkich, którzy szukaj? zakazanych przyjemno?ci... i dla tych, którzy je oferuj?. W?ród cieni czas za?atwi? wiele interesów, którymi policja si? nie zainteresuje, boj?c si? wej?? do tej jamy rozpusty i grzechu. Za ?atwo tutaj mo?na dosta? kulk? w g?ow?.”

Zapraszam na larpa w konwencji pó??wiatka przest?pczego. Przewidziane s? role mafiozów, przest?pców, hakerów, zbuntowanych nastolatków, dziwek i striptizerek.
Zombie Walk (prowadzi: Brzeziu)
Uwielbiasz horrory? Twierdzisz, ?e wiesz dok?adnie, co robi?by? na miejscu ich bohaterów? A mo?e po prostu zawsze chcia?e? dowiedzie? si?, jak wygl?da ?wiat oczami zombie? Tej nocy sp?ynie na ziemi? zemsta pana ciemno?ci, i umarli wstan? z grobów, by zmieni? wszystko co ?ywe w chodz?ce trupy. Kryj si?, b?d? wyjd? im na przeciw, ale pami?taj, ?e wystarczy najmniejszy kontakt z jednym z nich, by do??czy? do upad?ej armii...
Nocny Maraton Filmowy (prowadzi: HunteR)
Jeste? nocnym markiem a hentaje wszelkiego rodzaju ju? ci si? przejad?y? Wpadnij zatem na Nocny Maraton Filmowy w ramach którego zobaczysz najnowsze adaptacje kultowych mang i anime.
W ramach pokazu wy?wietlone zostan? 20th Century Boys, Higurashi no naku koro ni oraz Detroit Metal City.
Pokaz zwiastunów nowych gier (prowadzi: Gargu)
Pokaz najlepszych zwiastunów (trailerów) z nowych video z Japonii (a tak?e Korei i Chin), wydanych w ci?gu ostatnich 2 lat lub w?a?nie w produkcji.
jRock Night (prowadzi: Kame i Neru)
Nocka filmowa, oparta na puszczaniu klipów (PV-ek oraz koncertówek) przeró?nych formacji jRockowych, m.in. The Gazette, Alice Nine, X Japan, Vamps, Dir en grey. Wszystkich serdecznie zapraszamy.
Konsole - Turniej Wii tennis (prowadzi: Avantar)
Dob?d? Wiilota i niczym Roger Federer zdob?d? tytu? mistrza w tenisie na konsol? Wii.
Konsole - Iron Gamer (prowadzi: xion, raven)
Uwa?asz si? za gracza nad graczami? Nie jedn? noc zarwa?e? przy konsoli rozpracowuj?c najnowsz? gr??, a mo?e chcesz pokaza? ?e niedzielnych graczy nie powinno si? traktowa? po macoszemu? Sta? w szranki z innymi graczami i udowodnij swoj? wy?szo?? w grach wideo! Ró?ne platformy, gatunki a tak?e ery czekaj? na twój podbój!
AMV - Iron Chef (prowadzi: AceMan)
Klasyczny konkurs szybkiego monta?u. Ka?dy uczestnik otrzymuje przygotowane wcze?niej przez organizacj? tytu?y anime, kilkana?cie utworów do wyboru oraz program do monta?u. Zadanie: w ci?gu 3-ech godzin stworzy? dobry teledysk U¶miech Gotowe prace oceni publiczno??. Osoby zainteresowane prosimy o zg?aszanie ch?ci uczestnictwa ju? teraz, wysy?aj?c email na adres konkurs@amv.com.pl - otrzymaj? one wiadomo?? zwrotn? zawieraj?c? materia?y audio, które pozwol? im si? przygotowa? za wczasu.
Zg?oszenia przyjmowane b?d? tak?e do godziny 12:00 w AMV Roomie. Limit uczestników: 6.
AMV - Publiczna Egzekucja (prowadzi: AceMan)
Czyli komentowanie klipów na ?ywo. Przynie? swój nowy lub stary klip, zaprezentuj publiczno?ci a potem wys?uchaj co maj? na jego temat do powiedzenia. Nie owijamy w bawe?n?, mówimy to, co my?limy naprawd? U¶miech
W przypadku braku zainteresowania - projekcja losowych teledysków.
Polska Scena AMV (prowadzi: AceMan)
Krótka opowie?? o historii AMV w nadwi?la?skim kraju po??czona z prezentacj? teledysków rodzimych twórców uporz?dkowanych chronologicznie. Zobacz, jak na przestrzeni lat zmienia?a si? scena AMV w Polsce.
Projekcje Tematyczne AMV (prowadzi: AceMan)
Przez ca?y czas trwania konwentu wy?wietlane b?d? najlepsze teledyski anime, podzielone na szereg ró?nych kategorii tematycznych. Lista bloków zostanie wkrótce zamieszczona w serwisie AMV.com.pl
Subiektywny przegl?d j-boybandowych klipów (prowadzi: May)
Uwielbiasz j-pop? Na widok ?piewaj?cych o mi?o?ci bishounenów szybciej bije Ci serce? Ta atrakcja jest w?a?nie dla Ciebie! Zero zb?dnego gadania, same konkrety – zapraszamy wszystkich, dla których wylewaj?ca si? z ekranu i g?o?ników fala lukru mo?e by? s?odk? przyjemno?ci? Mrugnięcie.

Miejsce atrakcji: Sala AMV.
Menu
Atrakcje
Odwiedzin:
Online: