Szara Strefa Anime (prowadzi: GREY i DiziXagi)
My?lisz, ze umiesz korzysta? z torrentow i jeste? ju? piratem? Tak? To si? mylisz. Poka?emy Tobie jak prawdziwi ircocholicy pirac? na pot?g? oraz gdzie tli si? g?ownie zarzewie mangowego piractwa. Przy okazji dowiedziemy dlaczego streamingi ss? jak Mokon oraz jak u?ywa? AniDB.
Prowadz? ekspert od szaro?ci GR3Y, oraz ekspert od moe i tanich haremów DiziXagi.
Japo?skie Straszyd?a (prowadzi: Kisiel)
Czyli wszystko to co by? chcia? wiedzie? na temat japo?skich mitologicznych potworów, demonów i wszelkiej ma?ci dziwade?. Wariacje na temat europejskich biesów, wilko?aków i wampirów u Japo?czyków to istne przeinaczenia faktów na potrzeby ich sparodiowania lub zbytniego wyolbrzymienia. Sprawd? co i jak potrafi? zaadaptowa? na swoje w?asne realia.
Shogi - z czym to si? je? (prowadzi: Kolo_z_Wrocka)
Shogi, japo?skie szachy - wszyscy o nich s?yszeli, ale nikt nie wie, jak w to gra?. Czas to zmieni?! Je?eli masz ochot? dowiedzie? si? czego? o shogi i nauczy? si? gra? - ten panel jest dla Ciebie! U¶miech
Nowo?ci w Ragnarok Online (prowadzi: Shappi)
Dla wszystkich graczy nadchodzi wyczekiwany moment; do ?wiata Midgardu nareszcie wchodz? nowo?ci serwowane nam przez Gravity. Czy wiesz ju? co to Nowy ?wiat? Kim jest Shura? Je?li nie, a chcia?by? si? dowiedzie?, to jest panel dla Ciebie.
Ostateczny Krach Systemu Fanowskiego (prowadzi: Yen)
Od fanów dla fanów czy gospodarka wolnorynkowa - czy fandom ze szczytnych idei zszed? w otch?a? codzienno?ci? Czy w ogóle jest mo?liwe po??czenie "?ycia codziennego" z dzia?alno?ci? wolontariack?? Zapraszam na staromodny panel w stylu „znowu to samo”, ale kilka lat pó?niej.
Panel AMV (prowadzi: Der)
Scena amv, czyli popularnych klipów anime zmienia si? jak i ca?y fandom. Min??y ju? czasy kiedy prosty utwór Linkin Park z Dragonballem stanowi? dobry klip. Dzi? moviemakerstwo zacz??o si? ociera? o rodzaj sztuki popularnej. Na tym panelu dowiecie si? co nie co o nowych, najlepszych ?wiatowych produkcjach, jak i polskiej scenie amv. Pokrótce dowiecie si? tak?e, jak zabra? si? za taki monta? by stworzy? co? warto?ciowego.
Panel Go (prowadzi: Kabu)
Je?li Go nie kojarzy ci si? tylko z nocnymi klubami oraz Speed Racerem i dasz sobie wmówi?, ?e bia?e jest bia?e, a czarne jest czarne, wpadnij na panel po?wi?cony grze, której twórcom brak?o pomys?ów na zró?nicowanie figur. Na koniec przewidziany mini turniej dla pocz?tkuj?cych.
Moe to rak zabijaj?cy anime (prowadzi: Yen)
Parafrazuj?c znany mem internetowy, chcia?bym aby?my porozmawiali o tych wszystkich s?ita?nych seriach, o ?lamazarnych dziewczynkach, przytula?nych dziewczynkach, wstydliwych dziewczynkach i absolutnym braku m??czyzn oraz fabu?y. Je?eli uwielbiasz Lucky Stary, K-ony, Canony, Airy itp. to przyjd? i udowodnij nam, ?e tytu? to tylko prowokacja.
Lineage 2 (prowadzi: Fenixxx)
Magia ?wiata L2 powraca w nowych kronikach; kolejne ods?ony jednego z najpopularniejszych MMORPG. Zmierz si? z epickimi bitwami i odkryj histori? magicznego kontynentu Aden. Panel dla osób nowych oraz do?wiadczonych graczy.
Warsztaty szycia pluszaków (prowadzi: Midori)
Zawsze chcia?e? sta? si? w?a?cicielem pluszaka przypominaj?cego posta? z twojego ulubionego anime? a nie by?o takiego, jakiego by? akurat pragn??? - nic prostszego; czemu by nie uszy? go samemu? Na tym skromnym warsztacie poznacie podstawy. Postaram si? przekaza? Wam potrzebn? wiedz? do stworzenia w?asnego pluszaka. Ponadto ka?dy uczestnik b?dzie mia? okazje wyj?? z tego panelu z w?asnor?cznie zrobion? zdobycz?.
Profile psychologiczne postaci z anime (prowadzi: Milva, Tuli Tolo)
Jeste? ciekaw, co kierowa?o ?yciem i dzia?aniami Twojego ulubionego bohatera anime? Je?li kiedykolwiek si? nad tym zastanawia?e? i doszed?e? do wniosku, ?e to tylko ch?? zemsty-pragnienie pomocy innym-ch?? zdobycia ukochanej/ukochanego-bezgraniczna naiwno?? (niepotrzebne skre?li?) to uwa?aj, bo by? mo?e da?e? si? z?apa?. Czasem bohaterowie anime maj? zdecydowanie g??bsze oblicze, ni? mog?oby si? wydawa?.
Eurobeat i Para Para (prowadzi: Cheeseman)
NAJT OF FAJA! Panel o zwariowanej, pe?nej energii muzyce i ta?cu, który od ponad 20 lat króluje na japo?skich parkietach. U nas Eurobeat znaj? nieliczni - g?ównie fani DDR, Initial D i kultury gyaru. A szkoda... W planie miedzy innymi historia Eurobeatu i Para Para, najbardziej znani wykonawcy oraz ich najwi?ksze przeboje, teledyski i fragmenty koncertów.
Warsztaty i pokaz Para Para (prowadzi: Vede)
Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie na warsztaty para para, które rozpoczn? si? krótkim wprowadzeniem do ?wiata gyaru oraz pokazem ta?ca. Wszystkich ?mia?ków zapraszamy do wzi?cia udzia?u w warsztatach i do wspania?ej zabawy! Nie bójcie si?! Poczujcie moc eurobeatu!
Panel dyskusyjny o "Sayonara Zetsubou Sensei" (prowadzi: GREY)
Anime posiadaj?ce suby jeszcze trudniejsze do czytania ni? "Puni Puni Poemi". Najbardziej zrozpaczona seria ostatnich lat, o fabule, przy której mo?na si? tylko powiesi?. Mimo L-podobnego wygl?du g?ówny bohater nie garbi si? i nosi kimono. Przyjd? i poznaj ?wiat najpesymistyczniejszego psora w Japonii!
Jak tworzy? anime? ... (prowadzi: Adam, Nemu, Nightwish)
Jak tworzy? anime? - stereotypy i archetypy bohaterów oraz uniwersalne motywy i problemy.

Podczas ogl?dania wielu ró?nych anime, mo?na zaobserwowa? pewne ciekawe zjawisko: fakt, ?e cz?sto powtarza si? jaki? motyw czy kreacja postaci. Nieraz pewnie mamy te? wra?enie, ?e co? takiego si? ju? wcze?niej widzia?o, mimo ?e ogl?damy dane anime po raz pierwszy. Je?li te? czujesz deja vu, przyjd?, pos?uchaj i porozmawiaj o tym.
Azjatyckie Kino (prowadzi: Kyo, E?a)
Interesuje Ci? azjatyckie kino? Chcesz si? dowiedzie? jakie filmy warto obejrze?, a na jakie w ogóle nie zwraca? najmniejszej uwagi? ?mia?o, chod? do nas! Wpasujemy si? w ka?dy filmowy gust i ka?demu co? podrzucimy :3.
Elektroniczne gad?ety w ?yciu codziennym m?odego japo?czyka (prowadzi: Luke)
Chyba ka?demu z nas wspó?czesna Japonia kojarzy si? z wszelkiego rodzaju technicznymi nowinkami.  Niektóre z nich budz? nasz podziw, inne drwi?cy u?miech na twarzy. Jednak ilu z nas zdaje sobie spraw? z tego, jak wielk? rol? odgrywaj? one w rzeczywistym ?yciu codziennym przeci?tnego Japo?czyka? Czy elektronika jest domen? tylko wybranych "maniaków", czy te? mieszka?cy Kraju Kwitn?cej Wi?ni maj? j? po prostu we krwi?
WARHAMMER 40 000 - Gra Bitewna (prowadzi: Foxik)
Mroczne Czasy 41 tysi?clecia, kiedy to ekspansja ludzkiego imperium musi si? zmierzy? z obcymi, mutantami oraz heretykami. Trochu historii ?wiata gry, opis zasad gry, szersze zapoznanie si? z  4 rasami Space Marine, Orks, Imperial Guard, Chaos Space Marine.
Jak pisa? fanfiki (prowadzi: Vampircia)
Czelu?cie internetu bywaj? zimne i nieprzyjazne dla twórców fanfików. Rzadko mo?na otrzyma? porcj? konstruktywnej krytyki, lub zasi?gn?? porady pisarskiej. Jednak teraz nie jeste?cie ju? sami. Zapraszam wszystkich tych, którym zale?y na d??eniu do perfekcji, dla których fanfiki to prawdziwa pasja, a nie tylko sposób na zabicie czasu. Wspólnie wymienimy si? pogl?dami i sugestiami jak pisa? lepiej, na co uwa?a? i jakich rzeczy unika?.
Mangi Yaoi (prowadzi: Yuri)
Je?li nie mówi? ci nic takie nazwiska mangaków jak Kodaka Kazuma, Takashima Kazusa, Yamane Ayano czy Takanaga Hinako to ta prelekcja jest dobr? okazj?, aby pozna? bli?ej ich prace, styl, fetysze oraz upodobania. Je?li natomiast znasz je wszystkie - nic nie szkodzi, rynek yaoi jest tak szeroki i g??boki, ?e na pewno znajdziesz co? w sam raz dla siebie. Panel dozwolony od lat 18.
Tak! Nie rozumiem. - najcz?stsze problemy w komunikacji z Japo?czykami (Kazeko)
Dlaczego Japo?czyk najpierw mówi "hai" a potem my?li? Jak zareagowa? na wylewne zapewnienia o dozgonnej przyja?ni przy pierwszym spotkaniu? Jak to si? dzieje, ?e twój japo?ski jest "taki wspania?y" chocia? nie odró?niasz konnichiwa od sayounara? itd. itp.
Informator jak marzenie (prowadzi: Koji)
Ile razy b?d?c na konwencie szukali?cie czego? w informatorze. Dlaczego informator? Bo s? w nim zawarte najwa?niejsze informacje, ale czy zawsze s? czytelne? O tym jaki powinien by? informator porozmawiamy wspólnie. Przyjd?cie ze swoimi propozycjami a wtedy dyskusja b?dzie gor?ca.
Super Sentai a Power Rangers (prowadzi: Koji)
Ameryka?ska kopia któr? znaj? wszyscy oraz oryginalny japo?ski twór, o którym s?yszeli nieliczni. Podobie?stwa i ró?nice, czyli co Amerykanie zmienili, a co zosta?o takie same. Chcesz wiedzie? wi?cej? Przyjd? i zobacz to na w?asne oczy. I niech moc b?dzie z wami wojownicy!
Ayumi Hamasaki - the Empress of J-pop (prowadzi: Aeris, Vede)
Jeste? oddanym fanem Ayu? A mo?e nie wiesz nawet kim ona jest a chcia?by? j? pozna? i dowiedzie? si? czym zas?u?y?a sobie na tytu? Cesarzowej Japo?skiego Popu czy Azjatyckiej Madonny? Przyjd? na nasz panel!
Herbata w Japonii (prowadzi: Wied?ma Jaga)
Panel o herbacie w Japonii: z jej japo?sk? histori?, z dwiema ceremoniami parzenia, z rodzajami herbaty i jej upraw?, z przemys?em (np. herbaty butelkowane), z kuchni? i tym, do czego mo?na doda? herbaty (np. lody z match?).
Mystery Manga (prowadzi: Wied?ma Jaga)
Które mangi podnosz? wam w?os na g?owie? Które nie, cho? znaki na niebie i ziemi mówi?, ?e powinny? A mo?e chcieliby?cie pozna? tytu?y warte przeczytania? Na panelu b?dzie mowa o lepszych i gorszych tytu?ach, którym trafi?a si? etykietka "tajemnica".
Konwenty wczoraj i dzi? (prowadzi: Alqua)
Wbrew temu co zwykle dzieje si? na takich  panelach nie ma on by? narzekaniem na upadek idei konwentowania. Prowadz?cy postara si? pokaza? jakie zasz?y zmiany w konwentach podczas ostatnich lat.
Konwenty du?e, a konwenty ma?e (prowadzi: Alqua)
Panel b?dzie po??czeniem wyk?adu i dyskusji. Przedstawi on ró?nice pomi?dzy organizowaniem imprez du?ych i ma?ych, ale tak?e postara si? dostarczy? odpowiedzi na pytanie, która z form konwentu jest ciekawsza dla uczestników i dlaczego.
panel o Johny's & Associates (prowadzi: Otai)
Znacie ich? A mo?e wydawa?o wam si?, ze nie ma m?skiego odpowiednika Hello! project. Ta agencja trz?sie japo?skim rynkiem muzycznym, serialowym i filmowym. KAT-TUN, Ikuta Toma, NEWS, SMAP, Kinki Kids, V6, Kanjani8 to tylko nieliczne 'dzieci' tej stajni. Chcecie ich pozna? bli?ej? Johny's & Associates od 1963, przez czasy j-stormu a? do dzisiejszych Johny's Juniors.
panel o dramach (prowadzi: Otai)
J-drama, K-drama, Tw-drama, je?li po Sailor Moon live action wydaje wam si?, ?e w krajach azjatyckich nie ma dobrych ekranizacji dram, to si? grubo mylicie. Je?li chcecie si? dowiedzie? o ciekawych ekranizacjach dram i jeszcze ciekawszych historiach, które nie s? bazowane na mangach, a warto je obejrze?, zapraszamy na panel.
manhwy (prowadzi: Puciate)
Manhwa to korea?ski odpowiednik mangi, utrzymany w konwencji czerni i bieli, nawi?zuj?cy do mangi kresk?, jednak nieco inny. Czym si? ró?ni?, w czym s? podobne? Dlaczego trzeba uwa?a? na myl?ce tytu?y? Manhwy godne polecenia, pozycje wydane w Polsce.
panel o dolfach (prowadzi: Jenny-Rose)
DOLLFIE: lalki Dollfie ju? od d?u?szego czasu znajduj? wielu fanów na ca?ym ?wiecie. Od kilku lat s? bardzo popularne równie? w Polsce. Kilka s?ów o tym, czym w?a?ciwie s? BJD i jak wygl?da to hobby.
Menu
Atrakcje
Odwiedzin:
Online: